என்.கே. மகாலிங்கம்  

Title Page Month
ஒரு குழந்தையின் அருகில் ஒரு புலி 85 January - 2018
ஓ, என் அன்பான அப்பாவே! 83 Feburary - 2018
அ. சிவானந்தனின் 'நினைவுகள் அழியும்போது...' நாவல் 94 Feburary - 2018
பாலசரஸ்வதி என்ற அற்புதக் கலைஞர் 53 March - 2018
நாம் அமிர்தசரசை அடைந்துவிட்டோம் 71 March - 2018
கர்மவினை - பகுஷ்வந்த் சிங் 77 April - 2018
ஜிம்மி வலன்ரைன் என்கிற... - ஓ, ஹென்றி 77 May - 2018
கலாநிதி பால சிவகடாட்சம் அவர்களின் நூல் அறிமுகம்: பயன் அறிந்து உண்க 54 June - 2018
களிமண்ணாலா நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? - இசபெல் அயென்டே 86 June - 2018
சூரத் கோப்பிக் கடை - லியோ ரோல்ஸ்ரோய் 86 July - 2018
வாளைமீனைக் காண சரியான நேரம் - ஜே.டி. சலிஞ்ஜர் 86 August - 2018
கல்லின் ஒரு முகம் - வில்லியம் காளோஸ் வில்லியம்ஸ் 85 September - 2018
எங்கேயிருந்து அழைக்கிறேன் என்றால் - றேமன்ட் கார்வர் 85 October - 2018
ஒரு நாளில் முழுக் கோடைகாலமும் - றே பிறாட்பெரி 85 November - 2018
காகித மிருகக் காட்சிச்சாலை - கென் லியூ 86 December - 2018
Title Page Month
பழக்கமான பாதை - யுடோரா வெல்ரி 95 January - 2017
லூண் பறவைகள் - மாக்றெற் லோறென்ஸ் 89 Feburary - 2017
வாடகைக் குடியிருப்பாளர் 67 March - 2017
தீக்குச்சி விற்ற சிறுமி - ஹான்ஸ் கிறிஸ்ரியன் அன்டர்சன் 77 April - 2017
பலகை அடித்த யன்னல் - அம்புறோஸ் பியர்ஸ் 77 May - 2017
மண்ணெண்ணை மணம் - அம்ரிதா பிரீதம் - பஞ்சாபியிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு குஷ்வந்த்சிங் 77 June - 2017
ஸ்ரீபன் லீக்கொக்கின் நடைச் சித்திரங்கள் நாலு 98 July - 2017
கண்கள் இங்கே இல்லை - றஸ்கின் பொன்ட் 117 August - 2017
நாடகர் பாலேந்திராவின் 'யுகதர்மம்' நாடகப் பிரதி வெளியீடு 88 September - 2017
நல்ல கதை அது - தோமஸ் கிங் 113 September - 2017
ஆரோக்கியமான ஆரம்பம் - எற்கார் கேறெற் ஹீப்ருவிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு: மிரியம் செலெசிங்கர்  117 October - 2017
மெல்லிசைக் கலைஞன் - காசுவா இஷிகுறொ 67 November - 2017
எங்கே அன்பு இருக்கிறதோ அங்கே கடவுள் இருக்கிறார் - லியோ ரோல்ஸ்ரோய 87 December - 2017
  preview   preview