அ. முத்துலிங்கம்  

Title Page Month
30 டொலர் கடன் 92 January - 2017
பொன்னுருக்கு 94 Feburary - 2017
என்னைத் திருப்பி எடு 113 March - 2017
வாசலில் அமர்ந்திருந்தவர் 93 April - 2017
அதுவாகவே வருகிறது 107 April - 2017
இளையவரும் முதியவரும் 107 May - 2017
காலக்கெடு: 15 வருடங்கள் 107 June - 2017
ஒரு மணி நேரம் முன்பு 109 July - 2017
தொடக்கம் 77 October - 2017
ஹார்வார்ட் தமிழ் இருக்கை எழுச்சி கீதம் 73 December - 2017
மாவோவுக்காக ஆடை களைவது - தைலா ராமானுஜம் 110 December - 2017

 

{slide=அ. முத்துலிங்கம்  - 2016}

Title Page Month
சின்ன ஏ பெரிய ஏ 103 January - 2016
சிம்மாசனம் 103 Feburary - 2016
பழைய சப்பாத்து 104 March - 2016
அடுத்த புதன்கிழமை உன்னுடைய முறை 103 April - 2016
ஜேசியும் வேசியும் 103 May - 2016
சிவாஜியின் குரல் 103 June - 2016
வாசகர் தேவை 103 July - 2016
இலக்கணப் பிழை 103 August - 2016
இன்னும் முன்னேற இடமுண்டு 103 September - 2016
ஜெர்மன் விசா 91 December - 2016
  preview   preview